HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

Form optimizasyonu, gemi direnci, takıntı direnci, sevk parametreleri, pervane hesapları, üst bina etrafındaki akış, hava kanallarında akış gibi problemlerde tercih edilen hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD-CFD) analizleri için DeltaFlow ve ANSYS Fluent yazılımları kullanılmaktadır.

DeltaFlow “in-house” olarak geliştirilmiş bir yazılım olup Dawson algoritmasına göre gemi etrafındaki potansiyel akımı serbest su yüzeyi etkisini de dikkate alarak çözmektedir. Tek tekne, katamaran ve trimaran tekneler için de çözüm yapabilen DeltaFlow, esas olarak gemi formunun dalga direnci açısından optimizasyon çalışmalarında ve dalga direnci hakkında mertebe belirlemek için kullanılmakta olup elde edilen ek bilgiler yardımıyla form direnci açısından da tekne formunun iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. DeltaFlow ile yapılan analizler sonucunda aşağıdaki bilgiler elde edilmektedir;

  Gemi etrafında ve serbest su yüzeyinde dalga deformasyonları
  Gemi üzerinde dinamik basınç dağılımı
  Akım hatları
  Dalga direnci

Fluent yazılımı, çeşitli türbülans modelleri ile viskoziteli akış problemlerini çözme yeteneğine sahip bir yazılımdır. Delta Marine, ANSYS Fluent yazılımını kullanarak özellikle başta tekne formu optimizasyonu olmak üzere akışkan temelli çeşitli mühendislik problemlerine çözümler üretmektedir. Bu şekilde geminin hızı, bu hız için gereken itici güç ve bu itici gücü çalıştırmak için harcanacak yakıt miktarı gibi değişkenlerin en ekonomik ve çevre-dostu bir şekilde bir arada bulunması sağlanmaktadır. Delta Marine, gemi tasarımı projesi kapsamında aşağıda belirtilen konularda mühendislik analizleri gerçekleştirmektedir.

  Gemi sürtünme, form ve dalga direnci hesabı
  Takıntı dirençlerinin hesabı
  Pervane düzleminde iz dağılımı
  Su üstü etrafındaki akış ve sürtünme direnci
  Su altı ve su üstü akım görüntüleme
  Pervane kt, kq ve kavitasyon hesapları
 Pervaneli sevk deneyi ve sevk parametrelerinin (efektif iz sayısı, emme sayısı ve izafi dönme verimi) hesabı
  Pervanenin tekne üzerindeki etkisi ve pervane kaynaklı ses
  Hava kanalları akışı ve ortam havalandırma simülasyonu
  Manevra hesapları için hidrodinamik türevlerin hesaplanması