YAZILIM ARAÇLARI

İlk çağlardan beri deniz taşıtlarının tasarımında ve inşasında sürekli gelişen teknikler, malzemeler ve araçlar kullanılmıştır. İnsanlık giderek daha büyük boyutlu, daha büyük kapasiteli ve daha hızlı gemilerin yapımı için uğraş vermektedir. Bu büyütme anlayışı harcanan emeğin ve elbette maliyetin artması anlamına gelmektedir. Yüksek bütçeli projelerin başarıya ulaşması için tasarım ve inşa süreçlerinde yüksek teknolojinin kullanılmasına ihtiyaç kaçınılmaz bir noktaya gelmiştir.

Bilgisayarların keşfi ve buna bağlı olarak yazılım uygulamalarının son derecede hızlı bir biçimde tüm iş alanlarına yayılması, iş süreçlerini çabuklaştıran ve kolaylaştıran bir etki yaratmıştır. Gemi tasarımı ve inşa alanında da bu ileri teknoloji ürünü yazılım ve donanımların kullanımı da bir standart haline gelmiştir. Elle yapılması zor, zaman alan ve hataya açık mühendislik hesaplamaları ve tasarım çizimleri yazılımlar vasıtasıyla daha hızlı, kolay ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Delta Marine olarak tasarım projelerimizin gerçekleştirilmesinde, doğrulanmasında ve yönetilmesinde gerek kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz gerekse dış kaynaklı olarak edindiğimiz yetenekli ve kullanıcı-dostu yazılımlar kullanmaya özen gösteriyoruz. Derin mühendislik tecrübemizi güncel ve amaca uygun yazılım ve donanım teknolojisi ile birleştirmeyi başarılı tasarımlar gerçekleştirmenin temeli olarak görüyoruz. Bu bağlamda kullandığımız mühendislik tasarımı, görsel tasarım, mühendislik analiz ve mühendislik yönetimi araçlarımız aşağıdadır.

Mühendislik Tasarımı

 • Aveva Marine v.12
 • Microstation
 • Solidworks
 • DeltaLoad 
 • Nauticus Hull
 • Napa
 • Safehull
 • Mars
 • PS Hull
 • Naveng 

Mühendislik Analizleri

 • Abaqus
 • Ansys
 • Ansys Fluent
 • Ansys Gambit
 • DeltaFlow 
 • Star-CCM+
 • Patran
 • Nastran
 • Adams
 • Dytran
 • Tecplot
 • Solidworks Simulation
 • Vibacus 

Grafik Tasarım

 • Photoshop CS5
 • Illusturator CS5
 • Indesign CS5
 • Acrobat Pro
 • Vray Renderer
 • Rhinoceros 4

Mühendislik Yönetimi


 şirket içinde geliştirilen