İLERİ MÜHENDİSLİK

İleri mühendislik analizleri, bir fiziksel yapının sonlu sayıda elemana bölünmüş bir sayısal ağ ile temsil edilmesi ve bu sayısal ağ üzerinde belirli bir fiziksel probleme ait diferansiyel denklemlerin uygun sınır şartları ile sayısal olarak çözülmesi olarak tarif edilebilir. Bu metot analitik yöntemlerle çözülmesi mümkün olmayacak derecede karmaşık mühendislik problemlerinde kullanılan en modern yöntemdir. Bir anlamda fiziksel simülasyon veya sanal gerçekliktir.

Delta Marine, geliştirdiği tasarımların ekonomi, işlevsellik, çevre, güvenlik, performans, estetik, ergonomi gibi gereksinimler açısından mükemmele ulaştırmak için ileri mühendislik araçlarını kullanmakta ve önermektedir. İleri mühendislik araçlarını uzun yıllardır değişik tür ve tonajdaki gemilerde uygulama imkânı bulan Delta Marine mühendislik analizleri vasıtasıyla daha kolay imal edilen, daha uzun ömürlü, daha düşük maliyetli, daha ergonomik ve kolay kullanılan, daha çevreci ve yalın gemi tasarımları gerçekleştirme yeteneği ve deneyimine sahiptir.

İleri mühendislik analizlerinin gemi tasarımı üzerindeki etkileri ve gemi sahibine faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  Gemi yapısı hem sağlamlık hem de ağırlık açısından optimize edilebilir.

  Gemi yapısının hassas ve kritik noktaları tespit edilebilir. Bakım tutum esnasında bu noktalara özel ilgi gösterilmesi sağlanır. Gemi kullanım ömrü uzar.

  Gemi su altı ve su üstü formu direnç ve sevk açısından optimize edilir. Yakıt sarfiyatı ve sera gazları salınımı azaltılır.

  Titreşim ve ses analizleri ile mürettebat konforu sağlanır.

  Mekanizma simülasyonu ile ekipman işlevlerinin analizleri yapılır, işlev eksikliğinin önüne geçilir.

Gemi tasarımında Delta Marine’nin uyguladığı ileri mühendislik analizleri temel olarak iki grupta toplanmıştır.