SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Sonlu Eleman Yöntemi (SEY) kullanılarak yapılan mühendislik analizleri sayesinde doğrusal ve doğrusal olmayan statik, dinamik ve ısıl problemler çözülmektedir. Mühendislik analizlerinde ABAQUS, ANSYS ve NASTRAN isimli ticari yazılımlar kullanılmaktadır.