DONATIM

Gemi donatımı, geminin tekne dışındaki bileşenlerinden oluşmaktadır. Donatım üretim mühendisliği aşağıdaki alt disiplinlere ait sistem ve ekipmanların 3B olarak modellenmesi, ilgili mahallere yerleşimi, çakışma kontrolü ve üretim bilgi ve belgelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır.

  Boru Sistemleri
  Havalandırma Sistemleri (HVAC)
  Elektrik Kablo Sistemleri
  Teçhiz Elemanları (menhol, vardevela, boru taşıyıcıları, merdivenler, vb.)
  Ekipman Temelleri (foundation)

Bu sistemlerin bileşenleriyle beraber 3B modellerinin oluşturulabilmesi ve ekipman temellerinin hazırlanabilmesi için ana makina, jeneratör, pompa, güverte makinaları, bağlama elemanları, pano gibi ekipmanlar da modellenmekte ve genel yerleşime uygun olarak yerleştirilmektedir. Donatım üretim mühendisliği hizmetleri içerisinde aşağıdaki üretim bilgi ve belgeleri hazırlanır.

  Sistem İzometrik İşçilik Çizimleri (boru, havalandırma, kablolama)
  Ekipman Temelleri İşçilik Çizimleri
  Yerleşim ve Koordinasyon Çizimleri
  Üretime Yardımcı Çizimler ve Parça Çizimleri
  Malzeme Listeleri