İSTATİKSEL ENERJİ ANALİZİ

SEA (İstatistiksel Enerji Analizi - Statistical Energy Analysis) yöntemi, bir yapının karmaşık ses ve titreşim problemlerinin dizaynın ilk ve gelişen aşamalarında incelenebilmesi için etkin bir araçtır. Bu yöntem ile fiziksel prototip üretimi çok pahalı yapılarda veya prototipi yapılabilen ürünlerin son dizayn aşamalarında optimizasyon yapılarak zaman ve maliyette önemli oranda tasarruf sağlanmaktadır.

Bu yöntemde yapı, birbirleri ile etkileşimli küçük alt sistemler halinde modellenir. Yapının farklı mekanik ve akustik uyarımlara cevabı, alt sistemlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinin çözülmesi ile elde edilir. Yapı etrafındaki veya içindeki akışkan (hava veya deniz) ortamının da modellere katılması ile hem dış ortamdan gelen uyarımların yapı içindeki etkileri hem de yapı içerisinde bulunan uyarımların dış ortamlarda oluşturduğu ses seviyeleri hesaplanabilir. SEA yöntemi, otomobiller, uçaklar, uzay araçları, gemiler, elektronik ekipmanlar ve binalar gibi birçok yapının ses ve titreşim analizlerinde kullanılabilmektedir.

Örnek olarak gemiler veya yatlar içerisinde bulunan kritik yaşam alanları (kaptan köşkü, yolcu yaşam mahalleri, vb.) ve çalışma alanlarında, tipik ses kaynağı olan ana makine, jeneratör, havalandırma fanları ve pervanelerin oluşturduğu hava oluşumlu ve yapı oluşumlu ses seviyelerinin hesabı için bu yöntem kullanılabilmektedir. Elde edilen değerlerin uluslararası denizcilik örgütünün (IMO) belirlediği limit değerlerinin altında olup olmadığı kontrolü yapılır ve ses seviyesinin azaltılmasına ihtiyaç görülen mahallerde uygun yalıtım yapılarak istenilen ses seviyesi düşümü sağlanır.