YAPI DENETİMİ

Bir armatör firmanın tersanede gerçekleşen gemi inşa sürecinin kalitesini kendi adına kontrol ettirmek istemesi, yüklü bir yatırım yaptığı ürünün gereksinimlerini tam karşılayacak şekilde üretildiğinden emin olması elbette en doğal hakkıdır. Delta Marine gerek gemi üzerinde farklı görevlerde bulunmuş gerekse birçok gemi inşa projesinde gözetim hizmetleri vermiş deneyimli personeliyle armatör firmaların bu ihtiyacına karşılık verebilmektedir. Tekne inşa, boru donatım, havalandırma, elektrik, mobilya, teçhiz gibi farklı iş kalemlerinin bir arada, koordinasyon içerisinde ve istenilen kalitede çalışmalarının sağlanması amacıyla inşanın gerçekleştirildiği tersaneyle yapılan anlaşma kapsamında kontrol ve gözetim yapılmaktadır. Tersanedeki çalışan farklı görevlere sahip işçi ve alt yüklenicilerin hazırlanan tasarım ve inşa planına bağlı olarak işlerini tamamlamaları, yapılan işin belirlenen şartnameye ve/veya müşteri gereksinimlerine uygunluğu, satın alınan malzeme ve ekipmanların zamanında teslimatının gerçekleşmesi, bu malzeme ve ekipmanın inşa planına uygun olarak kullanılması/yerleştirilmesi gibi hususlar büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Yapılan kontrol ve gözetim işleri periyodik olarak armatör firmaya raporlanmakta ve firmanın inşa süreci hakkında en sağlıklı ve güncel bilgiyi edinmesi sağlanmaktadır.