ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ

Üretim mühendisliği aşamasında temel tasarımı yapılmış bir gemi için inşa ile ilgili bütün belgeler ve bilgiler hazırlanmaktadır. Bu aşamada geminin genel yerleşiminin, yapısının, sistem bileşenlerinin ve malzeme özelliklerinin bir veritabanında saklandığı 3B gemi üretim modeli oluşturulur. Bu 3B gemi üretim modeli kullanılarak sayısal makinalar için gerekli veriler (örneğin CNC kesim tezgâhı için sac kesim kodu) ve üretimin farklı adımları için gerekli bütün belgeler üretilir.

Delta Marine kendi kaynaklarıyla geliştirdiği veya başka bir tasarım firması tarafından geliştirilen temel gemi tasarımını temel alarak özelleşmiş CAD/CAM yazılımları vasıtasıyla geminin 3B üretim modelini hazırlamaktadır. 3B üretim modelinin hazırlanmasının üretim açısından sağladığı ana faydalar aşağıda özetlenmiştir;

  İyi bir üretim planlamasının yapılabilmesi
 Disiplinler arasında daha iyi bir koordinasyon ile alan ve hacimlerin daha verimli kullanılması ve çakışmaların önüne geçilebilmesi
  İşlev simülasyonu ve ürün iyileştirmeye olanak tanıması
  Daha hassas ağırlık kontrolü yapılabilmesi
 Gemi ile ilgili bütün malzeme ve özellik bilgilerinin tek bir veritabanında tutulması ve gerektiğinde hızlıca erişilebilmesi
  Maliyet analizi ve fiyatlandırma için daha hassas bilgi edinilebilmesi
  Malzeme ve ekipman tedarikçileri için doğru ve güncel bilgi üretilebilmesi
  Doğru satın alma bilgisi ile malzeme israfının engellenmesi
  Üretim sırasında oluşması muhtemel tadilatların (re-work) engellenebilmesi
  Ömür boyu ürün yönetimine imkân sağlaması
 Üretim fiyatlandırması açısından önemli olan boya alanları, parça/blok bazlı ağırlık ve ağırlık merkezi bilgileri, profil/sac malzeme listeleri gibi raporların hızlı ve doğru üretilmesi

Üretim mühendisliği hizmetleri temelde tekne ve donatım olmak üzere iki ana grupta gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de inşa döneminde geçerli olan kural ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanan ve onayı alınan temel tasarım belgeleriyle ile üretim için hazırlanan belgelerin içeriklerinin tam bir uyum içinde olmalarının garanti edilmesidir.