GEMİ YÜKLEME YAZILIMI

Yükleme esnasında gemilerin mukavemet ve denge (stabilite) hesaplarını yapmak geminin emniyeti açısından gereklidir. Bu hesapları bilgisayar kullanmadan elle yapmak zaman alıcı, zor ve hataya açıktır. 1998 yılı Şubat ayı itibariyle Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 150 m’den uzun dökme yük gemilerinde mukavemet hesaplarını yapmak için gemilerde bir bilgisayar ve ilgili yazılımın bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonra bu zorunluluk 1 Temmuz 1998’den itibaren 65 m’den uzun tüm gemileri kapsayacak şekilde IACS UR S1 kodlu kural kapsamında genişletilmiştir. Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve mukavemet hesaplarının bilgisayarla yapılmasının zorunlu hale gelmesinden sonra kullanıcılar (gemi kaptanları) denge hesaplarının da bilgisayarla yapılması için istekli olmuşlardır.

Delta Marine çözüm ortağı Mesh (Mesh Mühendislik ve Yazılım A.Ş.) ile beraber bu alanda müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek bir gemi yükleme yazılımını sunmaktadır. DeltaLoad isimli bu yazılım gemi türüne ve boyut, bölmelendirme, vb. özelliklerine göre özel olarak hazırlanır. Temel olarak gemilerde tanımlı standart (balast, tatlı su, yakıt, yağ, vb.) ve standart olmayan (kargo) yüklerin yüklenmesi sonucu su çekimi, trim, meyil, hasarlı ve hasarsız denge ve boyuna mukavemet hesaplamalarını kullanıcıyla etkileşimli bir biçimde gemi üzerinde veya dışarıda yapılmasını sağlayan bir araçtır. Bunun yanında yardımcı hesaplar olarak draft sörveyi raporu, yükleme raporu, sarkma/çörkme hesapları, yükleme/boşaltma optimizasyonu vb. hesapları yapabilen, elektronik tank seviye ölçüm sistemleri ile gerçek zamanlı ve bütünleşik olarak çalışabilen yükleme programının hazırlanır.

Ayrıca DeltaLoad büyük petrol şirketleri tarafından işlettikleri veya kiraladıkları gemilerde mukavemet hesaplarının yanında hasarlı ve hasarsız denge hesaplarının bilgisayar yoluyla yapılması talebine, gemilerde otomasyon uygulamalarının teknolojik gelişimle paralel olarak yaygınlaşmasından sonra tank ölçüm sistemleriyle yükleme yazılımlarının entegre çalışması isteğine ve konteyner gemileri özelinde, hem yük adedinin fazla olması hem de konteyner terminalleri ile otomasyonun sağlanabilmesi için gemilerde yükleme ve otomasyon isterlerini karşılayacak bir yazılım aracının kullanım ihtiyacına cevap verebilen bir üründür.


Veri Girişi

Yükleme verisi, bölme (kompartman) listesinden veya grafik ekrandan seçilen bölmeye, elle girilebilir. Gemide elektronik bir ölçüm sistemi var ise bu ölçüm sistemiyle bir iletişim kurularak istendiği zaman veya sürekli olarak alınan yükleme bilgisi kullanılabilir. DeltaLoad birçok ölçüm sistemiyle iletişime geçebilecek eklentilere sahiptir.


Hasarsız Denge (Stabilite)

Herhangi bir bölmedeki yük bilgisi değiştiğinde DeltaLoad otomatik olarak geminin yeni denge durumu (draft, trim ve meyil olarak) hesaplar. Statik denge (stabilite) eğrisi üzerinden hesaplanan kriterlerin IMO kriterleri ile uygunluğu kontrol edilir.


Hasarlı Denge (Stabilite)

Marpol veya IBC Code kurallarında belirlenmiş yaralanma standartlarına göre yaralanabilecek bölmeler mevcut yükleme durumunda otomatik olarak yaralanır ve her yaralanma durumu için kriterler kontrol edilir. Kullanıcı tarafında yaralanma hakkında hiçbir uzmanlık bilgisi gerektirmeden yaralanma senaryoları otomatik oluşturulur.


Boyuna Mukavemet

Herhangi bir bölmedeki yük bilgisi değiştiğinde otomatik olarak geminin yeni denge durumu (draft, trim ve meyil olarak) hesaplanır ve bu denge durumuna göre ağırlık ve sephiye dağılımı oluşturulur. Ağırlık ve sephiye dağılımı farkından yük dağılımı, yük dağılımının entegrali ile kesme kuvveti ve kesme kuvveti entegrali ile de eğilme momenti hesaplanır. Hesaplanan kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri kontrol noktaları için verilen müsaade edilen değerlerle karşılaştırılır.


Konteyner Yüklemesi

Konteyner gemileri için geliştirilmiş özel yükleme editörü ve raporlama kısmı mevcut olup yükleme durumu “EDI” standart formatında verilebilmektedir.


Referanslar