FİNAL HESAPLAR & İŞLETME KİTAPLARI

Çeşitli Kitapçıklar

Geminin türü, bağlı olduğu klas kuruluşu ve klas notasyonuna göre aşağıda bir kısmı belirtilen işletme ve kullanım kitapçıkları hazırlanır.


  Balast Suyu Yönetim Planı
  Yük Emniyeti Kitapçığı
  Çöp Yönetim Planı
  Deniz Kirliliğini Önleme Acil Durum Planı
  Deniziçi Sörvey Kitapçığı
  Alternatif Sevk Sistemi Kitapçığı
  Buhar Emisyonu Kontrol Kitapçığı
  Yönerge ve Düzenleme Kitapçığı
  Çöp Kirliliğini Önleme Kitapçığı
  Yakıt (Sintine & Tortu) Kirliliğini Önleme Kitapçığı
  Yakıt Döküntüsü ve Sızıntısını Önleme Kitapçığı
  Ozon Delici ve SOx Türevi Maddelerin Kirliliğini Önleme Kitapçığı
  Pis Su ve Atık Su Kirliliğini Önleme Kitapçığı
  Petrol/Yağ Boşaltma Gösterim Kitapçığı
  Gemiden Gemiye Nakliye Kitapçığı
  Ham Petrol Yıkama Kitapçığı
  Gemi Yapısı Erişim Kitapçığı
  Yaralanma Kontrol Planı