DELTA MARINE, LEANWIND PROJESİNDE!

By Delta Marine LEANWİND, FP7,  bağlantı

Aralık 2013 yılında Avrupa FP7 projesi olarak başlayan LEANWIND'e projesinin bir partneriyiz! LEANWIND projesinin birincil amacı, en gelişmiş teknolojileri ve araçları kullanarak devletin geliştirilmesi yoluyla deniz üstü rüzgar enerjisi tarlalarının ömrü ve tedarik zinciri boyunca maliyet indirimleri sağlamaktır.